Termeni și condiții

Bun venit la Școala365!

Vă mulțumim pentru interesul dvs. de a utliza și integra serviciile Școala365.  Serviciile sunt oferite de companiile BizAdvsoft SRL și TNT Computers SRL, ambele cu sediul în Sibiu, denumite în continuare Furnizor.

Ambele sunt  societăți specializate în producerea de soluții software pentru educația online și alte activități corelative învățământului preuniversitar, care dispun atât de infrastructură necesară cât și de personal specializat pentru asigurarea funcționării serviciilor oferite clienților.

Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteți de acord cu prezenții Termeni și condiții. Vă rugăm să îi citiți cu atenție.

Serviciile oferite sunt dedicate mediului educațional, ce implică și prelucrarea de date ale minorilor și, prin urmare, este posibil ca uneori să se aplice Termeni și condiții suplimentare sau cerințe suplimentare ce vor fi comunicate în timp util sub forma unui Acord de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

În cele mai multe cazuri,  vor exista Termeni și condiții suplimentare, ce vor face  parte dintr-un contract încheiat între unitatea școlară ce solicită serviciile și produsele Școala365,  și BizAdvsoft 

Asigurarea accesului la Servicii:

Furnizorul se obligă să asigure atât Școlii cât și Elevilor și Părinților în mod individual, accesul la Platforma Online la adresa https://www.scoala365.ro care rulează pe serverele sale sau pe servere aflate sub controlul său.

Platforma Online conține următoarele  versiuni / pachete :

 Scoala365 – Standard – GRATUIT

Google Suite For Education

Google CS First

Google Expeditions

Microsoft Office365 E1 Online

School Management Scoala365

Social S365

Scoala365 – Premium

Google Suite For Education

Google CS First

Google Expeditions

Microsoft Office365 E1 Online

School Management Scoala365

Social S365

Microsoft Office 365 Pro Plus

Scoala365 All Inclusive

Google Suite For Education

Google CS First

Google Expeditions

Microsoft Office365 E1 Online

School Management Scoala365

Social S365

Microsoft Office 365 Pro Plus

Crearea și gestionarea site-ului școlar

Minecraft For Education

Microsoft Intune

Windows 10

Suport Prioritar

Asigurarea funcționării Serviciilor: 

Furnizorul declară că Platforma Online descrisă mai sus este rezultatul propriei activități de dezvoltare, nu este în proprietatea altei persoane fizice sau juridice nici total, nici parțial, că dispune de toate drepturile de autor recunoscute de legislația din România asupra tuturor programelor realizate de Societate și că nu există nici un impediment, de orice natură, care să afecteze funcționarea legală a Serviciilor.

În aceste condiții Furnizorul asigură Beneficiarilor/Utilizatorilor accesul permanent la Platforma Online, atât pentru introducerea informațiilor necesare cât și pentru consultarea acestora și a rapoartelor generate de Platforma Online, cu privire la activitatea Școlii și a informațiilor privind proprii Copii.

Pentru fiecare utilizator se creează un cont propriu. Utilizator este manager/administrator școala, elev, profesor, părinte.

Excepții de la asigurarea accesului și a funcționării Serviciilor:

Furnizorul are dreptul, în orice moment, să limiteze sau să interzică accesul la Servicii, dacă Utilizatorul nu respectă Contractul sau dacă încearcă, în orice fel, să distrugă, deterioreze, modifice, șteargă, copieze, acceseze nelegal sau fraudulos Platforma Online sau părți ale acesteia, sau dacă utilizează Serviciile și informațiile într-un scop nelegal, imoral sau defăimător la adresa Furnizorului ori a celorlalți Utilizatori. 

Licențe, termeni și condiții ale Terților:

Utilizatorul acceptă faptul că pentru asigurarea Serviciilor, Furnizorul utilizează sau accesează programe sau servicii aparținând terților (cum ar fi, dar fără a se limita la, Google, Microsoft, Amazon).

Pentru acele situații care impun folosirea directă a acestor programe sau servicii de către Utilizatori, este necesară acceptarea Licențelor, Termenilor și Condițiilor respectivilor terți, caz în care Utilizatorul fie le acceptă pentru a continua folosirea lor, fie le refuză cu consecința că aceste programe sau servicii nu îi sunt disponibile în cadrul Platformei Online ori a Serviciilor oferite de Furnizor.

Modificări ale Serviciilor/Platformei Online:

Furnizorul își păstrează dreptul de a modifica Serviciile oferite, în orice moment, pentru a asigura Utilizatorilor o cât mai mare satisfacere a intereselor lor.

Dacă Utilizatorii doresc funcții suplimentare, acestea pot fi realizate după o consultare prealabilă cu Furnizorul, în limita competențelor profesionale ale acestui.

Costul estimat pentru realizarea funcţiilor respective va fi comunicat în prealabil Utilizatorilor, urmând ca Părţile să stabilească ulterior, condiţiile de realizare, termenele esenţiale, modul de plată a preţului şi orice alte elemente referitoare la realizarea de funcţii suplimentare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Părțile își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Furnizor, în scopul realizării și oferirii Serviciilor.

Furnizorul este operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 21264 din 25/09/2017 și garantează folosirea acestor date numai în scopul realizării obligațiilor sale care rezultă din prezenții Termeni și Condiții.

Orice publicare/aducere la cunoștința terților/înstrăinare a acestor date este interzisă.

Garanții

Părțile se obligă să respecte clauzele acestor Termeni și Condiții cu bună-credință și diligența necesară în funcție de obligațiile asumate.

Orice prejudiciu adus prin conduită necorespunzătoare sau nerespectarea obligațiilor prevăzute în acest document, dă dreptul la despăgubiri pentru partea vătămată.

Despre prezenții Termeni și condiții

Putem să modificăm prezenții Termeni și Condiții și Termenii și Condițiile suplimentare care se aplică unui Serviciu, de exemplu, pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislației sau al Serviciilor noastre. De aceea, vă recomandăm să consultați periodic Termenii și condițiile.

Pe această pagină vom posta notificările privind modificările prezentilor Termeni şi Condiţii. Vom posta notificările cu privire la modificarea Termenilor și condițiilor suplimentare în cadrul Serviciului în cauză. Modificările nu se vor aplica retroactiv și vor intra în vigoare în termen de minimum paisprezece zile după postare. Totuși, modificările aferente funcțiilor noi ale unui Serviciu și cele din motive legale vor intra în vigoare imediat. Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse Termenilor și Condiţiilor aferente unui Serviciu, vă sugerăm să întrerupeți utilizarea Serviciului respectiv.

  • În cazul unei discrepanțe între prezenții Termeni și Condiții și Termenii și condițiile suplimentare, vor prevala Termenii și condiţiile suplimentare.
  • Prezenții Termeni și Condiții reglementează relația dintre Școala365 și dvs. Aceștia nu creează niciun fel de drepturi pentru terți beneficiari.
  • Dacă nu respectați prezenții Termeni și Condiții și nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunțăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor).
  • Dacă anumiți termeni și anumite condiții se dovedesc a fi inaplicabili, aceasta nu va afecta restul Termenilor și Condițiilor.

Pentru informații despre modul în care puteți să contactați echipa Școala365 , accesați pagina noastră de contact sau să ne scrieți direct la info@scoala365.com