Politica de confidențialitate

Bine ai venit pe platforma educațională digitală Școala365!

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,
este datoria noastră să te informăm despre cum utilizăm, stocăm și protejăm datele tale
personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.
Scopul principal al acestui regulament este creșterea nivelului de protecție a datelor
personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane
controlul asupra propriilor date.
Școala365 garantează securitatea datelor persoanelor care utilizează serviciile
furnizate.
Protejăm informațiile confidențiale, cum ar fi informațiile de contact (nume, prenume,
telefon, adresă de e-mail, școala la care ești afiliat, orașul), evitându-se ca acestea să
apară în căutări publice și nu pot fi văzute de alți utilizatorii înregistrați pe aceeași
platformă Școala365.
Ce date personale prelucrăm?
Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare,
demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine
sau de la instituția de învățământ la care ești afiliat – școala – (având calitatea de
profesor, director, personal administrativ, elev sau părinte) atunci când folosești
serviciile oferite de platforma Școala365.
În momentul în care avem un acord încheiat cu Școala, datele de identificare pe care le
vom prelucra, vor include și CNP-ul (codul numeric personal) fiecărei persoane. Aceste
lucru este necesar strict pentru crearea unui cont propriu și individual al persoanelor ce
vor utiliza platforma. Prin acest mod, evităm crearea de conturi cu identitate dublă.
Conectarea la platforma Şcoala365 se face prin simpla înregistrare pe site-ul
www.scoala365.ro în urma căreia va fi creat un cont “@scoala365.com”.
Acest cont îți oferă acces la o mică parte din ceea ce înseamnă serviciile platformei.
Cum prelucrăm datele tale personale?
Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ți crea un
cont pe platformă și de a avea acces la serviciile și produsele noastre.
Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna prin acordul încheiat între
compania Bizadvsoft SRL ( J32/1758/2017, CUI RO37631434, sediul social în Sibiu,
Șelimbar, str. Dna. Stanca nr. 38, et.8, ap. 811) responsabilă de crearea și
administrarea platformei www.scoala365.com și instituția de învățământ (școala) care
și-a manifestat interesul de a implementa și utiliza serviciile și produsele Școala365.
De asemenea, orice persoană (profesor, elev, părinte, personal administrativ) își poate
crea propriul cont pe platformă, fără un acord al școlii, prin propriul consimțământ,
având acces doar la o parte din serviciile platformei, dacă și-a manifestat opțiunea în
acest sens.
Ce instrumente de partajare și stocare sunt puse la dispoziție de Școala365?
Scoala365 folosește și grupurile ca mijloc de a împărtăși informații principale între
principalii actori, dar și servicii ale unor terțe părți, legate în principal de serviciile Google
și Microsoft.
Serviciile Google:
Serviciile Google care permit partajarea fișierelor și a informațiilor sunt legate de G-Suite
for Education. Prin urmare, folosirea aplicațiilor online, cum ar fi Google Docs, Sheets,
Slides, Modules etc. care permit împărtășirea instantanee a lucrărilor efectuate cu terțe
persoane afiliate școlii.
Servicii Microsoft:
Serviciile Microsoft care permit partajarea fișierelor și a informațiilor sunt legate de
Microsoft for Education. Prin urmare, folosirea aplicațiilor online, cum ar fi Word, Excel,
Power Point, OneNote etc. care permit împărtășirea instantanee a lucrărilor efectuate cu
terțe persoane afiliate școlii.
Școala365 colaborează, de asemenea, cu diverse servicii terțe, toate prezente în
platformă, pentru a oferi soluții și suport pentru cursuri, predare, învățare, management,
servicii administrative.
Cât timp prelucrăm datele personale?
Datele personale sunt stocate și prelucrate pe durată nelimitată în cazul în care ai optat
pentru un cont propriu de acces, fără a fi implicată întreaga școală, și pe perioadă
determinată conform contractului și acordului încheiat între Școala și compania
Bizadvsoft SRL, responsabilă de platforma digitală www.scoala365.ro
Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi
adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:
Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a
datelor tale personale
Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa
Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, în
cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de
lege
Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul
în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege
Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se
întemeiază pe interesul nostru legitim
Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe
care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca
respectivele date să fie transmise altui operator
Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de
prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se
întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea
consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior
retragerii rămânând în continuare valabilă
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția
umană cu privire la respectiva prelucrare, îți poți exprima propriul punct de vedere cu
privire la aceasta și poți contesta decizia.
Îți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla
transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Sibiu, Șelimbăr, str. Dna. Stanca nr. 38,
et.8, ap. 811 sau prin e-mail info@bizadvsoft.com
În plus, te poți adresa direct Ofițerului pentru Protecția Datelor al școlii de care aparții
care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de
protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact ale școlii
respective.
Îți multumim pentru încrederea acordată!